Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule_2013

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 49. točke 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka …

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 49. točke 11. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2013. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)