14. i 21. 03. 2012. – Audio zapis 11. sjednice Gradskog vijeća

Audio zapis 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule održane 14. i 21. ožujka 2012. godine
Naziv Trajanje Veličina [kb]
0.1_Otvaranje sjednice i utrdjivanje kvoruma 0:01:00 477
0.2_Aktualni sat 0:55:47 26.154
0.3_Utvrđivanje dnevnog reda 0:04:56 2.314
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća 0:00:32 251
2. Konačni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 0:30:31 14.312
3. Konanačni prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata 0:04:58 2.329
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2011. godinu 0:25:11 11.812
5. Izvješće o radu Ustanove ŠOK u 2011. godini 1:39:30 46.649
6. Program rada Ustanove ŠOK u 2012. godini 0:30:41 14.386
7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivan Vidali u 2011. godini 0:06:30 3.050
8. Program rada Gradske knjižnice Ivan Vidali u 2012. godini 0:11:00 5.161
9. Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2011. godini 0:14:22 6.737
10. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2012. godinu 0:07:12 3.379
11. Izvještaj o radu Gradskog muzeja  Korčula za 2011. godinu 0:05:53 2.764
12. Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2012. godinu 0:15:26 7.242
13. Rasprava o radu Upravnog vijeća Ustanove ŠOK od dana osnivanja do danas 1:38:26 46.146