Poziv za 16. žurnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. prosinca (četvrtak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/14-02/09

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 15. prosinca 2014.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam (žurno) 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. prosinca (četvrtak) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Zagradac“

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pupnat 2“.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.