Home » Kalendar

15/03/10 – Prezentacija informacijskog sustava Grada Rijeke – Gradska vijećnica – Korčula

Što
Prezentacija informacijskog sustava Grada Rijeke
Kad
15. 03. 2010.
11:00
Gdje
Gradska vijećnica
Korčula
Info
Prezentacija namijenjena službenicima gradske uprave, vijećnicima GV i javnosti.

1. Vanja Smokvina, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke:
Strategija informatizacije u Gradu Rijeci, (20')

2. Vlado Kon, Grad Rijeka:
O projektima (e-uredi, višekanalna dvosmjerna komunikacija, portal/životne
situacije, objedinjena naplata troškova stanovanja), (20-30 ')

3. Anto Domić, NetCom d.o.o. Rijeka:
DIAR 3 aplikacija, (20-30')

4. Stjepan Jandrić:
Geoinformacijski sustavi u Gradu Rijeka, (20-30')


« Natrag na kalendar