Home » Akti Gradskog vijeća

Odluka o ustroju upravnih tijela Grada Korčule (2010)

22. 03. 2010. autor: Franc Stenek 0 komentara

Na temelju članka 35. točke 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 25. točke 11. i članka 61. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01,  4/05, 6/05 i 6/08) te članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo

O D L U K U
o ustroju upravnih tijela Grada Korčule

0 rating, 0 votes0 rating, 0 votes (0 bodova, 0 glasova)
Morate biti regstrirani da biste mogli ocijeniti ovaj tekst.
Loading ... Loading ...

Ostavite svoj komentar!

Morate biti prijavljeni da biste komentirali.