Javni poziv zakupcima javnih površina Grada Korčule

Rok za dostavu zahtjeva sa prilozima je do 24. ožujka 2017. godine.

JAVNI POZIV
zakupcima javnih površina Grada Korčula

Pozivaju se pravne i fizičke osobe koji su bili raniji zakupci javnih površina u vlasništvu Grada Korčule, kao i one osobe koje nisu bili ranije zakupci javnih površina a žele zakupit javnu površinu za 2017. godinu, da podnesu pismeni zahtjev Gradu Korčula uz koji su dužni priložiti sljedeće isprave:

  • potvrdu Grada Korčula o nepostojanju duga,
  • potvrdu KTD Hobera o nepostojanju duga,
  • 20 kn upravne pristojbe,
  • grafički prikaz (ako nisu raniji zakupnici ili traže drugačiju površinu u odnosu na prijašnje godine),
  • presliku izvoda iz sudskog registra ili obrtnicu ( ako nisu raniji zakupnici ili je u odnosu na prijašnje godine došlo do promjene).

Pisani zahtjevi sa prilozima podnose se na adresu Grada Korčula, Trg A. i S. Radića 1 ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 24. ožujka 2017. godine.

U zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime, naziv tvrtke ili obrta, OIB, broj telefona ili mobitela, površina koja se traži u zakup i razdoblje na koje se traži zakup javne površine, da li se traži reklamni pano, škrinja i sl.

Ovaj poziv bit će objavljen na web stranicama Grada Korčule i oglasnim pločama Grada Korčule, te će se emitirati putem Radija Korčule.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Cijeli tekst poziva možete pročitati OVDJE.