Najava 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica će se održati 8. travnja 2017.godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 8. travnja  (subota) 2017. godine,

s početkom u 10.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

 

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi športski objekti „Korčula“ za provedbu projekta „Dječje igralište Žrnovska Banja“
  3. Konačni prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Nerazvrstana prometnica Žrnovo-Pupnat“
  4. Korištenje sredstva iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule“
  5. Konačni prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Korčule za 2017. godinu
  6. Konačni prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu
  7. Konačni prijedlog pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                       Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.