Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), gradonačelnik Grada Korčule dana 8. studenog 2017. godine donio je

SHEMU MOBILIZACIJE
Stožera civilne zaštite Grada Korčule

 

Članak 1.

Mobilizaciju Stožera nalaže gradonačelnik, odnosno načelnik Stožera.

Članak 2.

Članovi Stožera se mobiliziraju u pravilu putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže a mobilizacijski poziv im se uručuje naknadno pri dolasku na zborno mjesto.
Mobilizacija Stožera može se izvršiti putem teklića (zaposlenici Grada Korčule).

Članak 3.

Kada se odlučuje o mobilizaciji Stožera, usmeni ili pisani nalog o mobilizaciji se dostavlja čelniku upravnog tijela Grada Korčule nadležnom za poslove civilne zaštite, koji putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže obavještava članove Stožera o mobilizaciji, ili angažira tekliće da osobno uruče mobilizacijske pozive članovima Stožera.

Shemu mobilizacije pročitajte OVDJE.