Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Korčule

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 49. točke 3. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. …

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 49. točke 3. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010.  godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Korčule

Cijeli dokument pogledaje ovdje.