8. IPARD natječaj za mjeru 101 i 103

IPARD Agencija raspisala je javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva" i Mjeru 103 "Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda". Prijave na javni natječaj zaprimaju se od 16. svibnja do 2. srpnja 2012. godine.


Mjera 101: Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja  i dostizanja standarda zajednice

Prihvatljivi prijavitelji:  Poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne)  samouprave ili Grada Zagreba.

Prihvatljivi sektori za  Mjeru 101: sektor mljekarstva,sektor govedarstva, sektor svinjogojstva, sektor peradarstva, sektor jaja, sektor voća i povrća, sektor žitarica i uljarica.

Novosti u mjeri 101:

  • pojednostavljeni kriteriji kao dokaz o stručnoj osposobljenosti za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću;
  • uvršten sektor gljivarstva – od 500 do 10.000 m2 podne površine na kraju ulaganja – prije unutar Mjere 302 (do 2000m2).
  • izmijenjene/ nadopunjene liste prihvatljivih izdataka za određene sektore ulaganja

.

Mjera 103: Ulaganje u preradu   i   trženje   poljoprivrednih   i   ribljih   proizvoda  u  svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

Prihvatljivi prijavitelji: obrt, trgovačka društva i zadruge, obveznici PDV-a u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i oni u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih (obveznici IPPC direktive) ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura, s manje od 25% državnog vlasništva, odnosno vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Prihvatljivi sektori za  Mjeru 103: sektor mlijeka i mljekarstva, sektor prerade mesa, sektor ribarstva, sektor prerade voća i povrća, sektor vinarstva, sektor maslinovog ulja.

Novosti u mjeri 103:

  • minimalna vrijednost prihvatljivih ulaganja u sektoru maslinovog ulja smanjena na 13.500 EUR (100.000 HRK);
  • sektor prerade mlijeka i mesa:  izgradnja novih pogona prihvatljiva samo ako postojeći kapaciteti ne mogu biti usklađeni s standardima Zajednice.
    Postojeći kapaciteti moraju biti zatvoreni na kraju ulaganja.
  • izmijenjene/nadopunjene liste prihvatljivih izdataka  za određene sektore ulaganja

Prijave  na  javni  natječaj zaprimaju se od 16. svibnja do 2. srpnja 2012. godine.