Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule za 2011. godinu

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04,  79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo A N A L I Z U stanja sustava zaštite i …

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 174/04,  79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

A N A L I Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule