Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,  79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo A N A L I Z U stanja sustava zaštite …

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,  79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

A N A L I Z U

stanja sustava zaštite i spašavanja na području

Grada Korčule

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Cijelu Analizu možete vidjeti OVDJE.