Anketa o POS programu stanogradnje

Grad Korčula, temeljem zahtjeva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, provodi anketu očitovanja o poticanoj stanogradnji (POS) na području Grada Korčule. Anketa će se provoditi do 27. studenog 2011. godine.

Zakonom o društvenoj poticanoj stanogradnji jedinice lokalne samouprave dužne su voditi evidenciju zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN).

U tu svrhu potrebno je provesti anketu o zainteresiranosti za Programe POS-a putem obrasca pod nazivom „Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje – POS“.

Temeljem naprijed navedenog upućuje se

JAVNI POZIV

svim građanima s prebivalištem u Gradu Korčuli koji su zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od Programa društveno poticane stanogradnje (kupnja stana, gradnja obiteljske kuće, kupnja građevinskog materijala) da popune Anketni upitnik i dostave  ga na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, do 27. studenog 2011. godine.

Stanovi iz Programa POS-a grade se za prodaju skupini građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima.

Ovisno o odazivu i rezultatima dobivenim provođenjem spomenute ankete odlučit će se hoće li se pristupiti projektu izgradnje POS-ovih stanova na korčulanskom području.

Obrazac Anketnog upitnika  može se preuzeti na ovoj stranici u PDF formatu i u Gradu Korčuli, Trg A. i S. Radića 1.

Više o POS-u na http://www.apn.hr/