Cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu korištenja

Na temelju članka 126. st. 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule objavljuje Cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu korištenja.


REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KORČULE
Korčula, 3 srpnja 2013.

Na temelju članka 126. st. 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule objavljuje

CJELOVITO IZVJEŠĆE

O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU KORIŠTENJA

I. Ukupni troškovi:

1. Naknada članovima biračkog odbora za prvi i drugi krug glasovanja 80.714,20 kn  (bruto)
2. Naknade stalnom sastavu Izbornog povjerenstva 36.940,51 kn (bruto)
3. Naknade proširenom sastavu Izbornog povjerenstva 14.989,80 kn (bruto)
4. Naknada financijskom koordinatoru 3.830,51 kn (bruto)
5. Naknade stručnom timu 1.653,06 kn (bruto)
6. Materijalni troškovi (tiskanje listića, nabavka izbornog materijala i objava lista) 10.335,86 kn
7. Prijevozni troškovi preuzimanja i raspodjele izbornog materijala te troškovi održanih instrukcijskih sastanaka 2.425,52 kn
UKUPNO: 150.889,46 kn

II. Sredstva za pokriće troškova izbora osigurana su u proračunu grada Korčule s time što je Županija Dubrovačko-neretvanska podmirila dio ukupnih troškova u iznosu od 22.720,86 kn slijedom čega ukupan iznos troškova izbora koji tereti Grad Korčulu iznosi 128.168,60 kn.

PREDSJEDNICA

Marija Skokandić