e-Sjednica u Gradu Korčuli

Početkom ovog tjedna u Gradu Korčuli uvedena je nova IT usluga - elektronska sjednica. e-Sjednica je web aplikacija koja omogućuje prikupljanje i usuglašavanje tema za sjednice, slanje poziva, praćenje i evidentiranje sjednica, obradu zaključaka, te arhiviranje dokumenata i njihovo naknadno pretraživanje.

e -Sjednica kao portal je sustav za pripremu, vođenje i administriranje sjednica Gradskog vijeća, Gradonačelnikova kolegija i sastanaka u Gradskoj upravi. To je alat za unapređenje organizacije rada koji služi kao potpora planiranju i realizaciji plana rada gradskih tijela. Omogućava brzu, jednostavnu i efikasnu razmjenu informacija i dokumenata između svih dionika koji sudjeluju u procesu kreiranja i održavanja sjednice.

Programsko rješenje e-Sjednice omogućuje sljedeće:

  • stvaranje predmeta u odjelima gradske uprave i upućivanje predmeta gradskom uredu,
  • prihvat predmeta iz svih odjela gradske uprave u gradskom uredu,
  • izradu dnevnog reda sjednice ili kolegija,
  • objavu dnevnog reda i materijala za sjednicu,
  • evidentiranje zaključaka uz pojedinačne točke dnevnog reda i praćenje njihove realizacije,
  • elektroničko potpisivanje i ovjeravanje jednog ili više dokumenata,
  • praćenje same sjednice ili kolegija uz mogućnost uvida u elektronički dostavljene materijale za sjednicu,
  • izvještavanje i automatsku objavu usvojenih akata na službenim stranicama Grada.

Aplikacija je dizajnirana na Microsoftovoj platformi SharePoint Server i instalirana na poslužitelju u Gradu Korčuli.