Financijski izvještaji Grada Korčule za period

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 06-2015) Izvještaj o obvezama Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PRRAS 06-2015)

Izvještaj o obvezama

Referentna stranica