Fond sufinancira troškove energetskog pregleda zgrade Gradske uprave

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku prema kojoj Grad Korčula ostvaruje pravo na korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja provedbe energetskog pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrade Gradske uprave, Trg A. i S. Radića 1 u Korčuli

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 30. travnja 2013. godine, na temelju provedenog Natječaja za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima zgrada u vlasništvu gradova i županija, donio  je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima zgrada u vlasništvu gradova i županija. Po toj je odluci Grad Korčula dobio pravo na korištenje  sredstava  Fonda  radi  sufinanciranja  energetskog  pregleda  sa  ciljem  javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrade “Gradska  uprava Grada Korčule”, u iznosu do 5.100,00 kuna.

Uskoro slijedi potpisivanje ugovora između Grada i Fonda o korištenju odobrenih sredstava Fonda.

Inače, Grad Korčula je u prosincu  2012. godine na Natječaj Fonda prijavio zgradu Gradske uprave, a troškovi ulaganja u provedbu energetskog pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata iznose 8.750,00 kn. Fond će osigurati financijsku pomoć u visini od 60% opravdanih troškova ulaganja od ukupno procijenjene investicije, dok će se preostalih 40% osigurati iz gradskog proračuna.

Grad Korčula ima za cilj poboljšati energetsku efikasnost te sustavno i trajno brinuti o potrošnji energije kao i primjenjivati načela energetske efikasnosti kod provođenja svojih projekata.