Grad Korčula podržava zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Pomoćnici u nastavi pomažu djeci s teškoćama u kretanju, vode ih u školu, iz učionice u učionicu. Pomažu i djeci koja su pokretna, ali koja zbog svojih teškoća ne mogu biti sama u razredu i pratiti nastavu (poremećaj pažnje i koncentracije, autizam, Down sindrom, i dr.).

Pomoćnik ili asistent u nastavi je osoba koja pomaže djeci s posebnim potrebama pri savladavanju barijera koje ih ometaju da ostvare svoje pravo na obrazovanje.

Pomoćnici usmjeravaju djetetovo ponašanje i velika su pomoć djeci, učiteljima i cijelim razrednim odjelima.

Iako je u svijetu zapošljavanje asistenta u nastavi uobičajeno, takav način rada u Hrvatskoj još nije potpuno definiran od strane države i zbog toga se u praksi stvara niz problema. Pomoćnik u nastavi tako nije zaposlenik ni škole, ni ministarstva, pa su humanitarne udruge te koje zapošljavaju asistente i na razne načine im pokušavaju osigurati plaću.

Na području Grada Korčule i susjednih općina Lumbarde i Orebića djeluju dvije humanitarne udruge koje skrbe o pravima djece s posebnim potrebama: Moje sunce – udruga roditelja djece s posebnim potrebama koja provodi projekt asistenata u nastavi za djecu s teškoćama u kretanju i Kap u moru – humanitarna udruga za ostvarivanje pomoći  djeci s posebnim obrazovnim potrebama u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju kroz djelovanje pomoćnika u nastavi. Ove dvije udruge kroz svoj rad promoviraju djelovanje asistenata u nastavi na dobrobit sve djece u sustavu.

Nije teško zaključiti: ako dijete uz pomoć asistenta može barem djelomično ostvariti svoje pravo na školovanje i normalno druženje s vršnjacima (bez obzira treba li mu pomoć tijekom nastave ili za savladavanje fizičkih barijera), onda je ovo prilika i mogućnost koja se ne smije propustiti.

Lokalna zajednica ima višestruku korist:

  • dobrobit djece i poboljšanje kvalitete života uz mogućnost školovanja u vlastitom gradu je na prvom mjestu.
  • Nova zapošljavanja mladih, često visoko obrazovanih ljudi, kojima je posao asistenta prvi posao i prilika za dodatnu edukaciju.
  • Prevencija visokih troškova, posebno nama na otocima. Troškovi putovanja, udaljeni rehabilitacijski centri i veća mogućnost za izdvajanje djeteta iz obitelji se kao posljedice mogu ublažiti upravo zapošljavanjem većeg broja asistenata i time smanjiti ukupne troškove društvu.

Iz svih navedenih razloga Grad Korčula podržava zapošljavanje asistenata u nastavi, financijski pomažući projekte u okvirima proračuna i izdvajajući sredstva u iznenadnim situacijama koje nije moguće planirati unaprijed.

Zasad, predviđena proračunska sredstva nisu dovoljna, ali Grad svakako daje važnost ovoj problematici i odgovarajuće mjesto u budućoj razvojnoj politici Grada, te osim financijske nudi i druge oblike pomoći u nastojanjima da se nađe još načina za financiranje i zapošljavanje novih asistenata.

Da bi dalo najbolje od sebe svako dijete treba pomoć  i od obitelji i od društva.

Djeca s teškoćama trebaju još više naše pomoći i zato Grad Korčula daje bezuvjetnu potporu svim projektima koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama.