Gradski muzej traži kustosa na određeno vrijeme

Gradski muzej Korčula raspisao je 6. svibnja 2010. oglas za zapošljavanje kustosa na određeno vrijeme, do povrataka djelatnice s porodiljskog bolovanja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u HZZ-u, Ispostava Korčula.

 

 

Temeljem članka 13. Statuta Gradskog muzeja, ravnatelj objavljuje 

OGLAS  
za zapošljavanje kustosa na određeno vrijeme
do povrataka djelatnice s porodiljskog bolovanja

Uvjeti za radno mjesto:

  • VSS
  • položen stručni ispit za kustosa.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika uvjerenja ili diplome)
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ( preslika uvjerenja )
  • životopis

Za kustosa se može zaposliti i osoba koja nema položen stručni ispit uz uvjet da ga položi u roku od jedne godine od dana zapošljavanja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u HZZ-u Ispostava Korčula.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu Gradski muzej Korčula, Trg Sv. Marka bb, Korčula 20260,  s naznakom „ za kustosa “ .

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ili neizboru najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                GRADSKI MUZEJ KORČULA
                                                                                                               ravnateljica
                                                                                                              Marija Hajdić

Oglas je objavljen:  6. svibnja 2010.