Hrvatska turistička zajednica – potpore za 2011. godinu

Hrvatska turistička zajednica je za 2011. objavila sljedeće javne pozive za: - Potpore zabavnih, sportskih, tradicijskih/etno i ostalih manifestacija za 2011. - Potpore za poticanje razvoja kulturno-turističkih inicijativa (projekti, proizvodi, događanja, manifestacije). Rok za prijavu je 10. veljače 2011.

Potpore manifestacijama

Hrvatska turistička zajednica će u 2011. godini financijski poduprijeti određeni broj zabavnih, sportskih, tradicijskih/etno i ostalih manifestacija koje doprinose:

  • unapređivanju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Za potpore manifestacijama mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, ustanove, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave i ostali pravne i fizičke osobe.

Kandidature za potpore prijavljuju se sukladno utvrđenim kriterijima u Javnom pozivu i to na propisanom obrascu PM-2011.

Kandidature za potpore podnose se TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ŽUPANIJE, na čijem području se manifestacija organizira, najkasnije do 10. veljače 2011. godine.

Potpore za poticanje razvoja kulturno-turističkih inicijativa (projekti, proizvodi, događanja, manifestacije)

Hrvatska turistička zajednica će i u 2011. godini financijski podržati određeni broj različitih kulturno-turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, kojima se podiže standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturno-turističkih proizvoda, a koji doprinose stvaranju kritične mase novih suvremeno interpretiranih kulturno-turističkih proizvoda, koji obogaćuju ponudu Hrvatske, odnosno, koji su od značaja za ukupni hrvatski turizam i njegovu promociju.

Zahtjevi u obliku popunjenog obrasca, a sukladno Uputama i kriterijima, dostavljaju se Turističkoj zajednici županije na čijem se području nalazi organizator, najkasnije do 10. veljače 2011. godine.