IDEMO raspisao natječaj Međunarodne mreže fondacija Otvoreno društvo

IDEMO, Institut za demokraciju, raspisao je natječaj Međunarodne mreže fondacija Otvoreno društvo. U natječaju mogu sudjelovati tijela državne uprave, lokalne samouprave i svi ostali korisnici državnog proračuna uz uvjet sufinanciranja iz vlastitih sredstava ili sredstava treće strane u minimalnom udjelu od 50% vrijednosti projekta. Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su 1. veljače, 1. svibnja i 1. rujna 2011. godine.

Potaknuta negativnim društvenim posljedicama ekonomske krize Međunarodna mreža fondacija Otvoreno društvo osnovala je Krizni fond
Cilj fonda je podržati aktivnosti koje će na praktičan, učinkovit i održiv način pristupiti rješavanju posljedica krize i potaknuti obnavljanje narušene društvene kohezije.

Natječaj je usmjeren na projekte koji doprinose samozapošljavanju i razvijanju malog poduzetništva, proširuju pristup obrazovnim programima ili poboljšavaju kvalitetu obrazovanja za djecu i mlade, proširuju ponudu kulturnih sadržaja u području nezavisne kulture, te pružaju direktnu pomoć građanima/kama u osvještavanju, zagovaranju i ostvarivanju ljudskih prava.

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su 1. veljače, 1. svibnja i 1. rujna 2011. godine.