Iskoristite poticaje koje pruža IPARD program

IPARD je pretpristupni program EU za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2007. – 2013. godine, koji zamjenjuje dosadašnji pretpristupni program - SAPARD. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja će nizom članaka, radio i TV emisija nastojati upoznati potencijalne korisnike, ali i širu javnost, o ovom programu, kao i mogućnostima koje on pruža.

Do 2010. godine za sve mjere IPARD programa potencijalni korisnici na raspolaganju imaju oko 137 milijuna eura, od čega 75% čine sredstva EU (103 milijuna), dok su ostatak sredstva RH.

 U nastavku dajemo opis triju mjera iz programa IPARD.

Mjera 101 “Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda” omogućava ulaganja u sektore mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, sektoru jaja, voća i povrća te žitarica i uljarica.

 • Prihvatljiva su ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje staja za muzne krave i goveda, objekata za uzgoj svinja ili peradi, izgradnju /rekonstrukciju/ opremanje staklenika / plastenika za uzgoj povrća ili objekata za sušenje i skladištenje žitarica i uljarica.
 • Krajnji korisnici su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, pravne osobe) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 • Kako bi bili prihvatljivi za ulaganja, potencijalni korisnici moraju zadovoljiti opće i specifične kriterije propisane Pravilnikom.
 • Potpora iznosi do 50% (u nekim slučajevima i do 75%) ukupno prihvatljivog ulaganja po projektu.

Mjera 103 “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda” omogućava ulaganja unutar sektora mlijeka i mljekarstva, mesa, ribarstva, voća i povrća, vinarstva te maslinovog ulja.

 • Prihvatljiva su ulaganja u rekonstrukciju/opremanje postojećih objekata za mlijeko i mljekare i klaonice, pogone za preradu ribe, školjki i školjkaša, objekata za preradu voća i povrća (i gljiva), opremanje vinarija te kupnja opreme za osnovne kemijske analize maslinovog ulja i preradu komine masline u kompost.
 • Krajnji korisnici su obrti i poduzeća u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva, u sustavu PDV-a, registrirani za predmetnu djelatnost, a nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.
 • Ulaganja unutar ove mjere također zahtijevaju udovoljavanje općim i specifičnim kriterijima. Tako onaj za, npr. sektor vinarstva, kaže kako korisnik mora biti upisan u Upisniku proizvođača grožđa, vina i voćnih vina te proizvoditi 200 do 20.000 hl kvalitetnog vina godišnje.
 • Potpora iznosi do 50% ukupno prihvatljivog ulaganja po projektu.
  • letak IPARD – Mjera 103
   (Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice)

Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Mogućnosti ulaganja u ruralnu infrastrukturu sredstvima iz IPARD programa

 • Osnovna infrastruktura jedan je od glavnih uvjeta za razvoj gospodarstva u ruralnom području i za poboljšanje socijalno-gospodarskih uvjeta života ruralnog stanovništva. Ova je mjera usmjerena razvoju i poboljšanju infrastrukture s ciljem poticanja gospodarske i socijalne aktivnosti za uravnotežen rast, poboljšanje životnih i radnih uvjeta u ruralnom području, te možda i najvažnije, sprječavanje daljnjeg odlaska ljudi iz tih područja.
 • Prihvatljiva ulaganja unutar ove mjere uključuju ona u izgradnju / rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju / rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, izgradnju i/ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu) te u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih cesta s elementima šumskih cesta.
 • Krajnji korisnici su općine i gradovi sa do 10.000 stanovnika (popis iz 2001. godine).
 • Kao i kod ostalih mjera, i ovdje potencijalni korisnici (općine i gradovi) moraju zadovoljiti opće i specifične kriterije.Tako će ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda biti dozvoljena u županijama koje imaju usvojene Regionalne operativne programe (ROP), dok su ulaganja u protupožarne prosjeke dozvoljena u županijama koje se nalaze u područjima I i II razine opasnosti od požara.
 • Maksimalni iznos potpore po ulaganju ograničen je na 3 milijuna kn za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i protupožarne ceste te na 7 milijuna kn za ulaganja u sustav kanalizacije i pročistače otpadnih voda, odnosno na ulaganja u toplane.

 Prvi natječaji za prethodno predstavljene mjere, biti će raspisani do kraja 2009. godine, dok će se natječaji za ostale mjere raspisivati od 2010. godine.

Više o IPARD-u možete naći na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr).