IZBORI 2013.: Provjerite jeste li upisani u registar birača

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak. Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe 08. svibnja 2013. godine.

Vlada Republike Hrvatske je svojim Odlukama o raspisivanju lokalnih izbora koje su stupile na snagu 18. travnja 2013. godine za dan provedbe izbora odredila

nedjelju, 19. svibnja 2013. godine.

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak.

Građani Republike Hrvatske mogu provjeriti svoj upis u registar birača prema mjestu prebivališta na internetskim stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.hr) te u uredima državne uprave prema mjestu svog prebivališta.

Na internetskim stranicama Ministarstva uprave objavljen je popis ovlaštenih službenika za vođenje registra birača s naznakom broja telefona i mjesta za koja se vodi registar birača u Republici Hrvatskoj, radi lakšeg ostvarivanja prava građana u provjeri podataka.

Mogućnost pregleda, ispravke i dopune registra birača nakon raspisivanja izbora utvrđena je člankom 24. Zakona o registru birača.

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak registra birača podnosi se nadležnim uredima odnosno njihovim ispostavama, a može se predati neposredno u pisanom obliku, poslati postom ili usmeno izjaviti na zapisnik.

Ako nadležni ured utvrdi da je zahtjev građana osnovan, izvršit će upis, dopunu ili ispravak registra birača.

Ako  registar  birača  ne  sadrži  podatak  o  nacionalnoj  pripadnosti  taj  se podatak upisuje na temelju izjave birača pred nadležnim uredom.

Ova mogućnost utvrđena je člankom 15. Zakona o registru birača.

O usmenoj izjavi birača nadležno tijelo sastavlja zapisnik, sukladno članku 76. Zakona o općem upravnom postupku (,Narodne novine”, broj 47/09).

Građani mogu  podnositi  zahtjeve  za upis, dopunu  ili ispravak  u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe

08. svibnja 2013. godine.

/Preuzeto iz dokumenta: Priprema registra birača za predstojeće lokalne izbore, Ministarstvo uprave, 18.04.2013./