Izbori za GK i MO 2019 – kandidacijske i zbirne liste

Objavljene su kandidacijske liste i zbirne liste za izbore za gradske kotare i mjesne odbore 2019.

Sve informacije vezane za izbore za gradske kotare i mjesne odbore za 2019. godinu možete pronaći na Lokalna samouprava – Mjesna samouprava – Izbori za GK i MO Grada Korčule – Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora Grada Korčule.

Slijede linkovi na kandidacijske liste:        

Kanidacijska lista GK Sv. Antun

Kandidacijska lista GK Stari grad

Kandidacijska lista MO Sv. Antun – Žrnovo

Kandidacijska lista MO Medvinjak

Kandidacijska lista MO Žrnovo

Kandidacijska lista MO Žrnovo – Postrana

Kandidacijska lista MO Pupnat

Kandidacijska lista MO Kneže

Kandidacijska lista MO Račišće

Kandidacijska lista MO Čara

Slijede linkovi na Zbirne liste:  

Zbirna lista GK Sv. Antun

Zbirna lista GK Stari grad

Zbirna lista Sv. Antun Žrnovo

Zbirna lista MO Medvinjak

Zbirna lista MO Žrnovo

Zbirna lista MO Žrnovo – Postrana

Zbirna lista MO Pupnat

Zbirna lista MO Kneže

Zbirna lista MO Račišće

Zbirna lista MO Čara