Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU “GZ LOKVA”

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU “GZ LOKVA” možete preuzeti OVDJE. Zvučni zapis javnog izlaganja UPU “GZ LOKVA” možete poslušati na LINKU.

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU “GZ LOKVA” možete preuzeti OVDJE.

Zvučni zapis javnog izlaganja UPU “GZ LOKVA” možete poslušati na LINKU.