Izvješće o provedenim prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada Korčule podnosi I Z V J E Š Ć E o provedenim prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Korčule Cijeli dokument pogledaje ovdje.

Na temelju članka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada Korčule podnosi

I Z V J E Š Ć E
o provedenim prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Korčule

Cijeli dokument pogledaje ovdje.