Izvještaj o radu vijeća Gradskog kotara Stari Grad za razdoblje 2011. – 2015.

Četverogodišnji saziv Vijeća GK Stari grad završio je nekoliko mjeseci ranije svoj mandat, pošto Proračun Grada za 2015. godinu nije usvojen. Grad Korčulu u 2015. godini očekuju Izbori za mjesnu samoupravu i gradske kotareve te prijevremeni Izbori za Gradsko vijeće Grada Korčule.

Općenito mjesna samouprava tj. gradski kotarevi su  najmanja razina lokalne samouprave rekao bih kapilarni krvotok šire lokalne zajednice koja skrbi o komunalnoj infrastrukturi od obnove i širenja rasvjete, cesta, putova, nogostupa, kanalizacijskih priključaka manjeg opsega, zelenih i javnih površina…

Prosperitet Grada očitava se razinom komunalne uređenosti i opreme, a ovisi o visini ulaganja Grada preko proračuna iste te o ulaganju u gradsko komunalno poduzeće.

Nažalost, ulaganje u Gradske kotareve i općenito u mjesnu samoupravu u proteklom razdoblju bilo je  na razini  tri mršave i jedne deblje proračunske godine. (2011.- 37 500,00 kn, 2012.- 37500,00 kn 2013.- 37 500, 00 kn, 2014. –program Kotara 127 891,00 kn i program uređenja nerazvrstanih cesta i ulica 123 102,00 kn)

U proteklom četverogodišnjem razdoblju kroz program GK Stari grad realizirali smo sljedeće  komunalne smjernice:

RASVJETA

–          Stari grad (novi brončani ferali -5 kom.)

–          Ulica Put od luke (zamjena  rasvjetnih tijela- 7 kom.)

–           Ulica Hrvatska bratska zajednica (zamjena rasvjetnih tijela- 8 kom.)

–          Ulica Pelavin mir (zamjena  rasvjetnih tijela 3 kom.)

–          Ulica Bernardi Bernarda (zamjena rasvjetnih tijela- 2 kom)

–          Ulice M. Vanke i B. Bernarda pokraj kuće Milat (postavljeni novi rasvjetni stupovi -2. kom.)

–          Plokata (zamjena rasvjetnih tijela- 16 kom.)

MANJI KOMUNALNI GRAĐEVINSKI RADOVI

–          Izrada zidića na zavoju  pokraj kuće Jukić

–          Sanacija puta u ulici B. Bernarda

–          Sanacija stepeništa i zida pokraj kuće Pendo u ulici Put sv. Nikole

–          Sanacija volta u ulici Pelavin mir

STARI GRAD- SANACIJA PLOČNIKA I  STAROGRADSKE OPREME- sredstva spomeničke rente

–          Ulica don Luke Depola (izvršena sanacija oštećenih ploča)

–          Izvršena sanacija drvenog postamenta topa na kuli Svih Svetih

–          Sanacija Punta -donji oštećeni dio (za početak radova čeka se odobrenje konzervatora)

–          Popločavanje ulice od Biskupije (za početak radova čeka se odobrenje konzervatora)

UREĐENJE PLAŽA I OBALE

–          Obnavljanje žala pred sezonu na Puntinu, Spomeniku i plaži pokraj Dominikanskog samostana

–          Sanacija dijela Mandrača (produbljivanje ulaza za barke i betoniranje vanjskog dijela iste )

–          Četverogodišnje suorganiziranje ekološke  akcije čišćenja korčulanskih škoja

–          Metalna (pocinčana) ograda uz stepenica  kod plaže uz Dominikanski samostan

–          Zamjena posjećene palme novom u ulici Put sv. Nikole

ASFALTIRANJE I TAMPONIRANJE – sredstva uređenja  nerazvrstanih cesta i ulica

–          Ulica korčulanskih domobrana  pokraj kuće Šapić-Babin(obnova s novim slojem asfalta)

–          Ulica Tina Ujevića (Hober)- sanacija rupa, pukotina  i dijelom obnova  s novim asfaltom

–          Tamponiranje ulice u Strećici

POMOĆI

–          U manjim iznosima smo pomagali razne gradske udruge i gradske manifestacije

Od nerealiziranog dijela  programa iz 2014. godine ostala je sanacija i tamponiranje ulice iznad Dječjeg vrtića (Buculin) gdje smo zajedno s Gradskom upravom i Gradonačelnikom pokrenuli rješavanje imovinsko pravnih odnosa iste te usuglasili natječaj u svrhu rješavanja desetljetnog problema. Sredstva nerealiziranog dijela programa će se prenijeti u 2015. godinu.

Poštovani sugrađani, Vijeće Gradskog  kotara Stari grad radi na volonterskoj osnovi i u proteklom razdoblju održalo je 18. sjednica te su sve odluke i programi donosili jednoglasno tako da nije bilo nikakvih prijepora. Meni kao predsjedniku GK bilo je zadovoljstvo biti prvi među jednakima i surađivat s vijećnicima zastupljenih iz različitih političkih stranaka (HDZ-a, HSP-a, HSS-a,  i SDP-a). Koristim priliku da im se svima još jednom iskreno zahvalim na konstruktivnom i volonterkom doprinosu u korist zajedničkog nam životnog prostora, Gradskog Kotara Stari grad!

Također zahvaljujem se gradskoj upravi i bivšim gradonačelnicima i zamjenicima na suradnji !

S poštovanjem,

predsjednik Vijeća Gradskog kotara Stari grad

Alan Farac, prof.

Fotogaleriju možete vidjeti ovdje.