JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode KLASA: 351-01/13-01/21 URBROJ: 2117/1-53/1-15-79

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 60. stavak 2., članka 137. stavak 2., članka 142. stavak 3. i 4., članka 143. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08), članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09) i sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije, Klasa: 351-01/13-01/21, Urbroj: 2117/1-53/1-15-78, od 20. siječnja 2015.godine, u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, objavljuje

.

.

JAVNU RASPRAVU O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

I.

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na  području Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i nacrt Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Plan) stavljaju se na javnu raspravu.

II.

Javnu raspravu koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16./II, 20000 Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

III.

Javni uvid i javna rasprava o dokumentaciji iz točke I. održat će se u razdoblju od 02. veljače do 3. ožujka 2015. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će biti omogućen uvid u Stratešku studiju i Plan u prostorima Upravnog odjela, u upravnoj zgradi Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku, Vukovarska 16/II, 20000 Dubrovnik, upravnoj zgradi Općine Orebić, Obala pomoraca 24., 20250 Orebić i upravnoj zgradi Grada Metkovića, Stjepana Radića 1., 20350 Metković, radnim danom od 9,00-14,00 sati. Obavijest o održavanju javne rasprave, kao i sva prateća dokumentacija, na dan početka javne rasprave bit će dostupni javnosti i na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije: www.edubrovnik.org

IV.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Planu održat će se u srijedu 4. veljače 2015. godine, s početkom u 11 sati, u prostoru Velike vijećnice, zgrade upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik. Na javnom izlaganju bit će predstavnici Upravnog odjela kao i predstavnici Ovlaštenika koji je izradio Stratešku studiju i predstavnici Izrađivača Plana koji je izradio Plan,  koji će prisutnima odgovarati na postavljena pitanja.

V.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz dokumentaciju ili se mogu dostaviti u pisanom obliku Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16., Dubrovnik, s naznakom: „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije“, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir.