Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Rok za dostavu ponuda je do 14. travnja 2017. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave ponude.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Narodne novine125/11 i 64/15) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), gradonačelnik Grada Korčule,  dana 30. ožujka 2017. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

  1. Daju se u zakup poslovni prostori u poslovnoj zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula i to:

drugi po redu računajući od ulaza u kino salu i Gradsku knjižnicu, površine 10,21 m2

Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa v.d. Pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (tel. 711 143).

  1. Poslovni prostor daje se za sljedeće djelatnosti: trgovina na malo, putničke agencije, financijsko posredovanje i pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, osiguranje, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge, računalne i srodne djelatnosti.
  1. Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 1.225,00 kn. Zakupnik je dužan na ponuđenu cijenu platiti PDV-e. Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena.
  1. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik može urediti poslovni prostor o svom trošku za obavljanje svoje djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Grada Korčula na troškovnik. Zakupnik je dužan održavati poslovni prostor (tekuće održavanje) o svom trošku.
  1. Zakupnik je dužan plaćati sve troškova koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti.
  1. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.
  1. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

Cijeli tekst javnog natječaja pročitajte OVDJE.