Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Rok za dostavu ponuda je do 16. ožujka 2017. godine do 13,00 sati bez obzira na način dostave ponude.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), gradonačelnik Grada Korčule,  dana 1. ožujka 2017. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

  1. Daje se u zakup poslovni prostor u prizemlju zgrade označenoj kao čest. zgr. 289/2 k.o. Korčula, površine 50 m2 i javna površina ispred poslovnog prostora površine 28,5 m2.
  1. Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa v.d. pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (tel. 711 143).
  1. Poslovni prostor daje se za ugostiteljsku djelatnost.
  1. Vrijeme rada objekta: cijela godina.
  1.  Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 7.000,00 kn. Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena.
  1. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik je dužan urediti poslovni prostor o svom trošku za obavljanje svoje djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Grada Korčula na troškovnik. Zakupnik je dužan održavati poslovni prostor (tekuće održavanje) o svom trošku.
  1. Zakupnik je dužan plaćati sve troškova koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti (komunalna i vodna naknada, struja, voda, spomenička renta, odvoz smeća i sl.).
  1. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.
  1. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

Cijeli tekst natječaja pročitajte OVDJE.