Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Daje se u zakup poslovni prostor u prizemlju zgrade označene kao čest. zgr 466 k.o Račišće, površine 20,00 m2

KLASA: 372-03/18-01/17
URBROJ: 2138/01-02-18-1
Korčula, 3. prosinca 2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Narodne novine125/11 i 64/15) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), gradonačelnik Grada Korčule,  dana 3. prosinca 2018. godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ
za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Tekst javnog natječaja u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.