Javni natječaj za odabir partnera za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade – ex restoran Liburna i njeno korištenje od strane partnera

Predmet: Javni natječaj za odabir partnera za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade – ex restoran Liburna i njeno korištenje od strane partnera

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula, broj 3/18), te Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule KLASA: 406-01/16-01/01, URBROJ: 2138/01-01-16-1, od 18. veljače 2016. godine, gradonačelnik Grada Korčule dana 18. listopada 2018. godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ
za odabir partnera za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade – ex restoran Liburna
i njeno korištenje od strane partnera

Tekst javnog natječaja u cijelosti možete pročitati na poveznici.
Grafički prilog – prizemlje
Grafički prilog – kat

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.