Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Korčule na radno mjesto višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb

Predmet: Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Korčule na radno mjesto višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Korčule raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Korčule
na radno mjesto višeg stručnog suradnika za obrazovanje i socijalnu skrb

Tekst javnog natječaja u cijelosti možete pročitati na poveznici.
Opis poslova, podaci o plaći i način provjere

v.d. PROČELNICA
Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur.