JAVNI POZIV svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: Arheološko istraživanje kule Svih Svetih

Priprema otvorenog postupka javne nabave radova: Arheološko istraživanje kule Svih Svetih

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje ponovni

P O Z I V

 SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:
Arheološko istraživanje kule Svih Svetih

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti – Arheološko istraživanje kule Svih Svetih u Korčuli.

Tekst javnog poziva u cijelosti možete pročitati na poveznici.
Program arheoloških istraživanja kule Svih Svetih
Troškovnik
Dokumentacija o nabavi

Prethodno savjetovanje otvoreno je do 2. studenoga 2018. godine.

Izvješće o provedenom (ponovnom) prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl. iur., voditelj