Javni poziv za iskaz interesa

Predmet javnog poziva je iskaz interesa partnera za uređenje i rekonstrukciju zgrade označene kao čest. zgr. 462 k.o. Račišće (ex hotel Mediteran) i njeno korištenje od strane partnera.

KLASA: 372-03/18-01/16
URBROJ: 2138/01-02-18-1
Korčula, 13. prosinca 2018.

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA
    Predmet javnog poziva je iskaz interesa partnera za uređenje i rekonstrukciju zgrade označene kao čest. zgr. 462 k.o. Račišće (ex hotel Mediteran) i njeno korištenje od strane partnera.

Tekst javnog poziva u cijelosti možete pročitati ovdje.

                              GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.