Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Korčule.

Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Korčule.

Temeljem članka 12. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15) objavljuje se

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Korčule

I.

Za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Korčule izdat će se 3 dozvole.

Dozvola se izdaje po načelu „jedno vozilo-jedna dozvola“.

Dozvolu može dobiti samo onaj autotaksi prijevoznik kojem je sjedište tvrtke odnosno obrta u jednom od naselja Grada Korčule, i koji ispune ostale uvjete utvrđene Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/15; dalje u tekstu: Odluka), odnosno ovim Pozivom.

Dozvolu ne može dobiti osoba koja je dužnik Grada Korčule po bilo kojoj osnovi.

Dozvola nije prenosiva.

II.

Dozvola se izdaje na rok od jedne kalendarske godine, odnosno za 2016. godinu, tj. od dana izdavanja do 31. prosinca 2016. godine.

III.

Jedan autotaksi prijevoznik može obavljati autotaksi prijevoz s najviše dva vozila, ukoliko sukladno Odluci ishoduje dozvole.

IV.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se u roku od 15 dana, od dana objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Grada Korčule.

Zahtjev s priloženim isprava podnosi se na adresu: Grad Korčula, UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

V.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, i sadrži najmanje:

–      ime i prezime/naziv podnositelja zahtjeva,

–      prebivalište /sjedište,

–      OIB,

–      naznaku da se radi o zahtjevu za izdavanje dozvole i reg. br. vozila kojim se namjerava obavljati

autotaksi prijevoz,

–      ime i prezime i potpis i pečat, a za pravnu osobu, ime i prezime ovlaštene osobe i potpis te pečat,

–      kao neobvezujuće, kontakt podaci (npr. telefon, mob., e-mail).

Za svako vozilo podnosi se zasebni zahtjev, a ukoliko se traže dvije dozvole (za dva auta) onda se može podnijeti jedinstveni zahtjev.(obrazac zahtjeva objavljen je uz Javni poziv)

Zahtjev s priloženim ispravama se, osim (preporučenom) poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Korčule, može dostaviti putem e-pošte (skenirani dokumenti) na e-adresu: [email protected]la.hr.

Cijeli tekst natječaja možete vidjeti OVDJE.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.