Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoza

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se u roku od 30 dana, od dana objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Grada Korčule.

Temeljem članka 12. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15) objavljuje se

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Korčule

I.

Za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Korčule izdat će se (ukupno) 25 dozvola.

Dozvola se izdaje po načelu „jedno vozilo-jedna dozvola“.

Dozvolu može dobiti samo onaj autotaksi prijevoznik kojem je sjedište tvrtke odnosno obrta u jednom od naselja Grada Korčule, i koji ispune ostale uvjete utvrđene Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/15; dalje u tekstu: Odluka), odnosno ovim Pozivom.

Dozvolu ne može dobiti osoba koja je dužnik Grada Korčule po bilo kojoj osnovi.

Dozvola nije prenosiva.

II.

Dozvola se izdaje na rok od dvije kalendarske godine, 2015. i 2016. godinu, tj. od dana izdavanja do 31. prosinca 2016. godine.

III.

Jedan autotaksi prijevoznik može obavljati autotaksi prijevoz s najviše dva vozila, ukoliko sukladno Odluci ishoduje dozvole.

IV.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se u roku od 30 dana, od dana objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Grada Korčule.

Zahtjev s priloženim isprava podnosi se na adresu: Grad Korčula, UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.

Cijeli tekst Javnog poziva možete vidjeti OVDJE.

Obrazac za prijavu možete vidjeti OVDJE.