Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ministarstvo gospodarstva je objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne samouprave i traje do iskorištenja sredstava.

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne samouprave potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:

 • Ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
 • Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
 • Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
 • Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Osnovne projektne aktivnosti:

 1. Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije.
 2. zgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
 3. Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
 4. Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
 5. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 6. Marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.