Javni poziv za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata Grada Korčule u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini

Objavljen je Javni poziv za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata Grada Korčule u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini

Upravni odjel za društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje
prijevoza srednjoškolaca i studenata
Grada Korčule u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini

.

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje dokumentacije radi utvrđivanja evidencije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Grada Korčule u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini.

Ovaj javni poziv se ne odnosi na učenike koji su polaznici srednjih škola na otoku Korčula.

II.

Pozivaju se srednjoškolci i redovni studenti sa prebivalištem na području Grada Korčule koji putuju u srednju školu ili na fakultet da dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Čitko ispunjeni Obrazac Prijave koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr
  2. Potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku/akademsku 2014./2015. godinu,
  3. Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice,
  4. Jednu  fotografiju dimenzija 3,5 x 3 cm, za izradu čip kartice za prijevoz (za nove korisnike).

III.

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti osobno ili poštom (preporučeno) do zaključno 5. prosinca 2014. godine na adresu:

Grad Korčula, Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Trg A. i S. Radića 1
20260 Korčula, s naznakom:

„Dokumentacija za sufinanciranje prijevoza
u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini“

IV.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka za ostvarivanje prava na prijevoz mogu se dobiti na broj telefona (020) 711 143.

Klasa: 421-01/14-01/05

Urbroj: 2038/01-07/2-14-1

Korčula, 25. studeni 2014.

Obrazac za učenike možete preuzeti ovdje

Obrazac za studente možete preuzeti ovdje.