Javni poziv zakupcima javnih površina Grada Korčule za postavljanje štanda

Pisani zahtjevi sa prilozima podnose se na adresu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1 ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 15. travnja 2018. godine.

JAVNI POZIV
zakupcima javnih površina Grada Korčule za postavljanje štanda

Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za zakup javnih površina u vlasništvu Grada Korčule za postavljanje štanda, da podnesu pismeni zahtjev Gradu Korčula uz koji su dužni priložiti sljedeće isprave:

  • presliku izvoda iz sudskog registra ili obrtnicu
  • potvrdu Grada Korčula o nepostojanju duga,
  • potvrdu KTD Hobera o nepostojanju duga,
  • dimenzije štanda,
  • djelatnost koju će obavljati na štandu i vrstu robe koju će prodavati na štandu,
  • 20 kn upravne pristojbe.

Pisani zahtjevi sa prilozima podnose se na adresu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1 ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 15. travnja 2018. godine.

U zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime, naziv tvrtke ili obrta, OIB, broj telefona ili mobitela i razdoblje na koje se traži zakup javne površine.

Ovaj poziv bit će objavljen na web stranicama Grada Korčule i oglasnim pločama Grada Korčule, te će se emitirati putem Radija Korčule.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

Poziv možete pročitati i OVDJE.
Obrasce preuzmite na linkovima – obrazac1, obrazac2