Javni poziv za iskazivanje interesa za parkiranje, odnosno parking mjesto

Grad Korčula vršiti će dodjelu prava parkiranja na Obali dr. Franje Tuđmana (zapadna obala) u Korčuli, te ispred zgrade ex restorana Liburna na Obali korčulanskih brodograditelja u Korčuli.


JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za parkiranje, odnosno parking mjesto

I.

Grad Korčula vršiti će dodjelu prava parkiranja na Obali dr. Franje Tuđmana (zapadna obala) u Korčuli, te ispred zgrade ex restorana Liburna na Obali korčulanskih brodograditelja u Korčuli.

II.

S tim u svezi pozivaju se svi zainteresirani za dostavu prijava za dodjelu prava parkiranja na navedenim parkirališnim površinama.

Parkiranje na zapadnoj obali  Korčuli ostvarivat će se temeljem dobivene kartice.

Parkiranje ispred Liburne ostvarivat će se temeljem zakupa parkirnog mjesta, koje će se moći čuvati postavljanjem preklopne klapne.

Postojeće kartice za parking na zapadnoj obali će se ukinuti, te se osobe koje sada imaju kartice a zainteresirane su za parking na zapadnoj obali i za iduće razdoblje, trebaju se također javiti na ovaj javni poziv.

III.

Korištenje prava parkiranja daje se uz sljedeće uvjete:

1. Rok dobivanja kartice, odnosno zakupa je tri godine.

2. Cijena prava parkiranja na Obali dr. Franje Tuđmana:

a)      stanari s prebivalištem u gradskom predjelu Stari grad: 1.920,00 kn/godišnje,

b)      obrtnici i pravne osobe: 2.880,00 kn/godišnje,

c)      ostali zainteresirani: 2.880,00 kn/godišnje.

3. Cijena zakupa za parkiralište ispred Liburne:

a)       fizičke osobe, obrtnici i pravne osobe: 2.880,00 kn/godišnje.

4. Parkirališno mjesto za fizičke osobe (osim obrtnika) glasi na određeno vozilo.

5. Parkirališno mjesto za obrtnike i pravne osobe ne glasi na određeno vozilo.

IV.

Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, do 10. veljače 2014. godine

V.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

–       potvrdu da prijavitelj nije dužnik Grada Korčule,

–       potvrdu da prijavitelj nije dužnik KTD-a Hober d.o.o.,

–       potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice (za prijavitelje koji se prijavljuju

kao stanari Starog grada),

–       preslik knjižice vozila (za prijavitelje kojima će parkirno mjesto glasiti na vozilo),

–       preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe),

–  preslik obrtnice, odnosno rješenje o registraciji ili izvoda iz obrtničkog ili sudskog registra ili nekog drugog propisanog registra (za  obrtnike i pravne osobe).

Državna upravna tijela, županijska upravna tijela i pravosudna tijela,  kao što su ministarstva, uredi državne uprave, sudovi, agencije, i sl. ne moraju dostavljati dokaze o njihovom osobnosti, tj. statusu u smislu stavka 1. podstavka 6. ove točke V.

KLASA: 022-06/13-02/01

URBROJ: 2138/01-02-14-13

Korčula, 16. siječnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje

Predložak zahtjeva za parkirno mjesto možete preuzeti ovdje