Kakav je utjecaj seizmičkih aktivnosti na jugu Hrvatske?

Dubrovačko-neretvanska županija u predstojećoj će godini biti domaćinom dvaju izuzetno značajnih međunarodnih sastanaka posvećenih zaštiti od požara i potresa, a u sklopu realizacije projektnih aktivnosti projekta HOLISTIC.

Projekt uključuje dvadesetak partnera iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Bosne i Herecgovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Grčke, a ostvaruje se uz financijsku potporu Europske unije putem operativnog programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC.

Koordinator projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju Mato Tomljanović na sastanku održanom u Veneciji, u organizaciji Regije Veneto, kazao je da je projektni tim Dubrovačko-neretvanske županije odabrao tridesetak zgrada od strateškog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju, a u kojima će se tijekom predstojećeg jednogodišnjeg razdoblja mjeriti utjecaj seizmičke aktivnosti na jugu Hrvatske na njihovu stabilnost.

Posebna pozornost u predstojećem će razdoblju biti usmjerena i na zaštitu od požara, slijedi određivanje lokacije za postavljanje automatskog panela za izračunavanje rizika od izbijanja od požara te triju video kamera, a u cilju bolje prevencije zaštite od požara.

Sve aktivnosti vezane uz organizaciju zaštite od požara pratit će i nekoliko kampanja među školskom djecom različite dobi, predstavnicima gradskih i općisnkih uprava te pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Međunarodni sastanak na temu zaštite od potresa, čiji je termin održavanja predviđen za ožujak, okupit će predstavnike projektnih partnera, ali i šire znanstvene i stručne javnosti iz zemalja sudionica u projektu HOLISTIC.