Kategorija: Projekti

Odobreno više od 3 milijuna kuna za obnovu kuće Marka Pola!

Uspješnom evaluacijom projekta “VALUE- EnVironmental And cultUral hEritage development”, prijavljenom na Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska (prioritetna os 3: Prirodno i kulturno nasljeđe, SO 3.1. (specifični cilj) Prirodno i kulturno nasljeđe kao pokretač za održiv i ujednačen teritorijalni razvoj) Gradu Korčuli je odobreno €425.780,00 za …

Županija provodi dva projekta za mlade

Dubrovačko-neretvanska županija započela je u partnerstvu s udrugom Europski dom Dubrovnik provoditi dva projekta namijenjena mladima. Projekti će se provoditi do studenog 2018., a sufinancira ih Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta izrade županijskog programa za mlade. Projekt …

POTPISAN UGOVOR ZA REVITALIZACIJU OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE!

Gradonačelnik Grada Korčule Andrija Fabris, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovoranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric te ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisali su ugovor za EU projekt „Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule“ ukupne vrijednosti 5.256.187,40 HRK. Više