Koje će se ceste u našoj županiji financirati iz EU fondova?

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture potpisano je jučer 21 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti od 76,7 milijuna kuna koji će se sufinancirati iz fondova Europske unije kroz Operativni program Promet 2007. - 2013.

Radi se o sredstvima koja će biti uložena u izradu pripremne dokumentacije i to prvi puta za projekte u cestovnom, pomorskom, zračnom i regionalnom prometu kojima će tvrtke u nadležnosti Ministarstva, lučke uprave, zračne luke i županijske uprave za ceste moći aplicirati projekte za gradnju prometne infrastrukture prema fondovima EU.

Cesta Korčula – Pelješac – kopno

Radi se o Studiji izvodljivosti za otok Korčula – Pelješac – kopno: gradnji nove luke Korčula, te spojne ceste od luke do glavne otočke ceste D414; gradnji nove trajektne luke Orebić sa spojnom cestom do glavne otočke ceste D414 te obnovi pojedinih dionica D414 i gradnji obilaznica naselja. Obnovom luka i prometnica postići će se bolje povezivanje otoka s kopnom, dati potpora regionalnom i turističkom razvoju, te otkloniti uska grla u prometu i tako povećati sigurnosti svih sudionika u prometu.

Cesta Dubrovnik – granica Crne Gore

Radi se o Studiji izvedljivosti ceste Dubrovnik – granica Crne Gore. Postojeća cestovna mreža Dubrovačkog primorja te prema Crnoj Gori ne pruža pravu razinu usluge korisnicima zbog dotrajalosti kolnika, neodgovarajućih prometno – tehničkih karakteristika, velike izgrađenosti uz postojeću prometnicu uslijed čega dolazi do problema u području sigurnosti prometa, oštećenja nastalih u ratnim razaranjima. Cilj projekta je osigurati kvalitetno prometno povezivanje područja Dubrovačko – neretvanske županije s ostalim dijelovima zemlje i susjednim državama primjenom EU politika, Strategija, Schengenskih uvjeta sigurnosti.

Dubrovnik – Batahovina II (Lučka uprava Dubrovnik)

Cilj projekta je dobivanje potrebnih kvantitativnih i kvalitativnih informacija o isplativosti izgradnje dijela luke za trajektno pristanište. Kvantitativne informacije bit će izražene izravnim i neizravnim naturalnim i financijskim pokazateljima učinaka kretanja ljudi i roba, dok će kvalitativne informacije biti izražene utjecajem koje bi projekt imao na društveno-kulturološki i ekološki okoliš.
Korisnici informacija su Lučka uprava Dubrovnik, Grad Dubrovnik, županija Dubrovačko-neretvanska i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Zračna luka Dubrovnik

Projekt “Zračna luka Dubrovnik Razvoj” ima za cilj rekonstrukciju i dogradnju Zračne luke Dubrovnik, a u cilju ublažavanja prometne izoliranosti regije i pripreme za Schengensku granicu. Zračna luka Dubrovnik već danas radi na gornjoj granici kapaciteta. Projekt se sastoji od dvije faze: Izgradnje preostalog dijela Pristanišne zgrade koji će se financirati iz financijskog programa 2007.-2013., te druge faze rekonstrukcije uzletno-sletne staze, izmještanje skladišta avio goriva, proširenje platforme, rekonstrukcija staza za vožnju i ostalo – što će se financirati iz programa 2014.-2020.