KORA d.o.o. započela s radom

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. započela je s radom 19.06.2013. godine. U Agenciji je zaposlena jedna osoba, direktorica Ivana Fazinić (dipl. ing. el. i MBA). Službene prostorije Agencije nalaze se na Gradskom bazenu Gojko Arneri (Športski objekti Korčula).

Agencija je osnovana za promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti i poslovnih usluga na području Grada Korčule.

Među prvim aktivnostima Agencije su:

 • Opremanje službenih prostorija
 • Mapiranje postojećeg stanja u Gradu Korčuli
  • Uvid u strateške dokumente na razini Grada Korčule, Dubrovačko-neretvanske županije, Republike Hrvatske i Europske Unije. Svi se projekti moraju uklapati u navedene strategije kako bi bili sufinancirani.
  • Pregled postojeće dokumentacije za projekte (idejna rješenja, studije predizvodljivosti, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, cost-benefit analize). Ovo je bitan korak, kako bi se nastavilo graditi na postojećoj bazi.
  • Uspostava kontakta sa Komunalnim poduzećem KTD Hober. Kapitalni projekti Grada Korčule uglavnom su vezani za ovo poduzeće pa je suradnja i razmjena informacija između Agencije i KTD-a Hober od iznimne važnosti.
  • Uspostava kontakta sa razvojnim agencijama u županiji, RH i regiji radi razmjene iskustava i potencijalnog partnerstva na projektima (posebno DUNEA koja je krovna organizacija KORA-i)
  • Suradnja s udrugom LAG 5
  • Uvid u udruge koje postoje na području Grada Korčule. To su potencijalni partneri Agencije u budućim projektima.
 • Priprema projektne dokumentacije za strateške projekte Grada Korčule

Za prijavu projekta bitno je imati spreman veći dio projektne dokumentacije. Osim toga, projekti koji su spremniji za izvođenje dobivaju veći broj bodova i imaju veću šansu za sufinanciranje.

 • Praćenje javnih poziva i prijava projekata

U tijeku su javni pozivi za zalihu projekata za strukturne fondove. Na temelju pristiglih projekata i njihove kvalitete prilagodit će se „Nacionalni plan razvoja za period od 2014 – 2020 godine“. Iz toga je razloga bitno što ranije krenuti sa pripremom projektne dokumentacije i poslati je u bazu projekata.

Projekti se prikupljaju po županijama, ali i po sektorima. Za sakupljanje projekata po županijama zadužene su regionalne razvojne agencije (za Dubrovačko-neretvansku županiju DUNEA) a za sakupljanje projekata po sektorima zadužena su nadležna ministarstva.

U okviru EU postoje programi prekogranične suradnje (npr. sa Crnom Gorom, Italijom, BIH) kojima se potiče zajedništvo i tijek znanja preko državnih granica.

Osim fondova EU-a postoje i drugi načini financiranja projekata.  Jedan od načina je suradnja sa Agencijom za javno-privatno partnerstvo ili dobivanje zajma od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Potrebno je proučiti i ostale načine financiranja projekata.

U idućoj će se fazi rada krenuti sa ostalim aktivnostima, kao što su:

 • Informiranje javnosti o poduzetničkim prilikama i radu Agencije

Putem web stranice i radio emisije

 • Pomoć poduzetnicima u pripremi projektnih prijedloga

KORA d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Grada Korčule i iz tog će se razloga u prvom razdoblju fokusirati na aktualne probleme i projekte Grada. U idućem će se razdoblju početi intenzivnije baviti i pružanjem poslovnih usluga poduzetnicima.