Korčula u UNESCU – prezentirani početni rezultati projekta

Korčula, 21. veljače 2011. Prof.dr. Amir Pašić i mr.sc. Aida Idrizbegović sa Arhitektonskog fakulteta iz Sarajeva danas su u Gradskoj vijećnici predstavili radove koji su nastali tijekom posljednja četiri mjeseca s ciljem formiranja inicijalne dokumentacije za prijavljivanje urbane jezgre grada Korčule na listu Svjetske baštine UNESCO-a

Grad Korčula i Arhitektonski fakultet iz Sarajeva su početkom listopada prošle godine dogovorili suradnju na realizaciji projekta očuvanja graditeljskog nasljeđa Korčule. Cilj projekta bio je da se kroz studentske radionice u Korčuli i akademski rad na fakultetu stvori dokumentacijska osnova za formiranje nominacijskog dosijea za kandidiranje urbane jezgre grada Korčule na UNESCO-ovu listu. Grad Korčula je osigurao sve dostupne materijale koji su mogli poslužiti za razvoj projekta, dok je na FA, na Katedri za teoriju i razvoj arhitekture i očuvanje graditeljskog nasljeđa, formiran projektni tim od petnaest studenata i pet profesora.   U periodu od 5.11. – 8.11.2010. godine oni su boravili u Korčuli i tom prilikom snimili postojeće stanje svih objekata i lokacija u starom gradu. Prikupljeni podaci zajednički su obrađivani do sredine siječnja ove godine, pri čemu su izvršeni sljedeći poslovi: 

  • digitalizacija identifikacionih kartona svih objekata
  • izrada karata sa prikazom relevantnih atributa objekata (spratnost, namjena, stanje fizičke očuvanosti, valorizacija, period izgradnje, vrsta krovnog pokrivača, promet, rasvjeta i dr.)
  • kreiranje  i kompletiranje (access) baze prikupljenih i obrađenih podataka
  • identifikacija pojedinačnih elemenata (popločanje, vrste zidanja, reklame, tende, vidljivi infrastrukturni elementi)
  • odabir pet  zona za studentske projekte
  • nekoliko seminarskih i jedan diplomski rad
  • izrađeni izložbeni panoi na kojima su prikazani odabrani elementi projekta

Do sada je na ovom projektu utrošeno preko 2.400 radnih sati. Stvorena je respektabilna dokumentacijska baza koja može poslužiti kao solidna osnova za nastavak aktivnosti.  Namjera je da u sljedećoj fazi u projekt aktivno uključe studenti sa splitskog sveučilišta te stručnjaci raznih profila koji su već radili na objektima u Korčuli. Tu se u prvom redu misli na našeg akademika Igora Fiskovića koji je 2006. godine pripremio studiju temeljem koje je Korčula  upisana na tentativnu listi svjetske baštine UNESCO-a.

Vjerujemo da će na naše pozive i prijedloge pozitivno reagirati i Ministarstvo kulture, jer se bez njihove pomoći u ovakvom poslu ne može puno napraviti. Vrata su naravno otvorena svima koji pokažu interes da nam se pridruže i pomognu u realizaciji projekta.

Grad Korčula uskoro će oformiti Povjerenstvo (Management unit) sastavljeno od predstavnika Grada i stručnjaka raznih profesija. Glavni zadatak povjerenstava bit će organiziranje i koordiniranje izrade Plana upravljanja (Management Plan), najvažnijeg dokumenta potrebnog za nominaciju.

Pogledajte primjere urađenih dokumenata: