Trgovačka društva i ustanove

Trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Korčula osnivač i jedini vlasnik: Komunalno trgovačko društvo “HOBER” d.o.o. Dječji vrtić Korčula (javna ustanova) Gradski muzej Korčula (javna ustanova) Gradska knjižnica Ivan Vidali (javna ustanova) Centar za kulturu FESTIVAL KORČULA (ustanova) Športski objekti Korčula (ustanova) Korčulanska razvojna …

Trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Korčula osnivač i jedini vlasnik:

  1. Komunalno trgovačko društvo “HOBER” d.o.o.
  2. Dječji vrtić Korčula (javna ustanova)
  3. Gradski muzej Korčula (javna ustanova)
  4. Gradska knjižnica Ivan Vidali (javna ustanova)
  5. Centar za kulturu FESTIVAL KORČULA (ustanova)
  6. Športski objekti Korčula (ustanova)
  7. Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge

Grad Korčula je suosnivač i suvlasnik:

  1. Radio Korčula j.t.d (sa 25% suvlasništva)
  2. Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo vodovod d.o.o. (sa 21% suvlasništva)