MARKO Line vozi iz Vignja i Kućišta preko kanala u Korčulu do kraja šk. 2011./2012. god.

Dubrovnik, 9. siječnja 2012. Na radnom sastanku održanom danas u uredu Župana DNŽ u Dubrovniku dogovoren je model održavanja pomorskog prometa na županijskoj liniji Viganj-Kučište-Korčula, za naredni period do 1. srpnja 2012. godine

Na sastanku su sudjelovali župan DNŽ Nikola Dobroslavić i dožupan Frano Skokandić sa svojim suradnicima, načelnik Općine Orebić Tonko Jurjević i predstavnici Grada Korčule te privatnog brodara MARKO Line iz Korčule.

31. prosinca 2011. godine istekla je privatnom brodaru MARKO Line iz Korčule trogodišnja koncesija za obavljanje pomorskog prometa na županijskoj liniji Viganj-Kučište-Korčula. Sukladno tome, početkom nove godine obustavljene su vožnje na ovoj liniji. Pelješki osnovci, koji nastavu pohađaju u svojoj matičnoj školi Petra Kanavelića u Korčuli, ali i svi ostali korisnici ove linije, ostali su bez brodskog prijevoza.

Stoga je na današnjem sastanku sa Županom dogovoren tzv. „prijelazni period“, zaključno sa 1. srpnjem 2012. godine, u kojem bi dosadašnji koncesionar nastavio obavljati brodski promet na ovoj liniji koja s pravom nosi epitet “stoljetne”.

U međuvremenu bi Županijska skupština donijela potrebne odluke, po kojima bi se do kraja “prijelaznog perioda” pripremili novi koncesijski uvjeti i raspisao novi natječaj za koncesiju.

Grad Korčula će u okviru svojih mogućnosti nastaviti sa aktivnom ulogom u procesu održanja ove linije i nakon isteka tekuće školske godine. Za Grad Korčulu ona predstavlja važnu i značajnu morsku vezu s kopnom.

Obavještavamo korisnike ove linije da red vožnje te cijena putne karte do 1. srpnja 2012. godine ostaju isti kao i do sada!

Fotografija: www.korculainfo.com