Ministarstvo kulture sufinancirat će u 2011. tri programa Grada Korčule

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske - Uprava za zaštitu kulturne baštine je u postupku odabira programa prijavljenih na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu" uvrstio tri projekta Grada Korčule

Nakon razmatranja velikog broja pristiglih zahtjeva, izvršene procjene prioriteta i potreba, te u skladu s financijskim mogućnostima, Ministarstvo kulture je u “Program financiranje zaštite kulturnih dobara za 2011. godinu” uvrsti sljedeća tri prijedloga Grada Korčule kokji će biti sufinancirani sa ukupno 200.000,00 kn:

  1. Palača Ismaeli-Gabrielis – Muzej Grada Korčule, za dopunu izvedbene dokumentacije i građevinsku snaciju, 100.000,00 kn;
  2. Kula Kanavelić, za građevinsku sanaciju, 50.000,00 kn;
  3. Velika i Mala kneževa kula, za izradu projektne dokumentacije, 50.000,00 kn.

Odobrena sredstva će se uplaćivati u Proračun Grada Korčule temeljem privremenih i okončanih situacija za izvedene radove uz ovjeru konzervatorskog odjela.

Grad Korčula obvezan je osigurati preostala sredstva potrebna za izvršenje prihvaćenih programa.

Ugovoreni programi trebaju biti dovršeni do 30. studenog 2011. godine.