Odgoda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

19. sjednica Gradskog vijeća će se održati 20. ožujka s početkom u 18 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća za dan 17. ožujka 2017. odgađa se za

dan 20. ožujka (ponedjeljak) 2017. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Tekst odgode sjednice Gradskog vijeća pročitajte OVDJE.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izbor i imenovanje ravnatelja muzeja
  Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja
 3. Raspored sredstava za financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2017. godinu (siječanj-lipanj)
 4. Korištenje sredstava iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta „Kupnja, rekonstrukcija i sanacija ex hotela Mediteran u Račišću“
 5. Prodaja čest. zem. 2371/113 i 2371/149 k.o.Čara
 6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2016. godinu
 7. Izvješće GK Ivan Vidali o radu 2016. godini
 8. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2017. godini
 9. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2016. godinu
 10. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2017. godinu
 11. Izvještaj o radu Gradskog muzeja za 2016. godinu
 12. Program rada Gradskog muzeja za 2017
 13. Izvještaj o radu Ustanove ŠOK za 2016. godinu
 14. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2017. godinu

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.